Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

DGC er med på to nye brintprojekter, der har fået støtte af EUDP

EUDP-støtte til to projekter
EUDP har i december 2021 uddelt 554 mio. kr. til 28 energiteknologiske projekter.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har netop uddelt 554 mio. kroner til 28 nye energiteknologiske projekter. DGC er medansøger på to af de støttede projekter.

”Vi har valgt at støtte de mest løfterige projekter blandt de mange ansøgere, og ser nu frem til at følge de nye projekter, der inden for hvert deres fokusområde vil gøre en positiv forskel for klimaet, vækst og beskæftigelse” siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.
 

CCCH2 - Kombineret Carbon Capture og grøn hydrogen produktion

På området ”CO2 fangst, lagring og udnyttelse” er DGC medansøger på et projekt, som har fået godt 20 mio. kr. i støtte fra EUDP. Hovedansøgeren, Estech, har udviklet en elektrokemisk proces, som kombinerer CO2-fangst og produktion af brint. Den producerede brint er af kommerciel kvalitet og kan konverteres til andre energiformer. Processen skal demonstreres i et anlæg på Fyn, og DGC’s rolle i projektet er at bidrage med måletekniske ydelser samt ekspertise om sikkerhed, myndighedsbehandling og anvendelse af brint og CO2 i PtX-processer.
 

SafePtX - Sensorer som sikkerhedskomponenter i PtX industrien

Det andet projekt med DGC som medansøger er på området ”Tung transport og Power-to-X i stor skala”. Det går ud på at udvikle og demonstrere en ny sensorløsning til procesovervågning af brint i fx elektrolyseanlæg. Der er flere fordele ved den nye sensortype, bl.a. at den er stabil over en lang periode. DGC bidrager primært med sikkerhedsteknisk ekspertise og viden om sikkerhedsmæssig regulering. Projektet har fået 5,2 mio. i EUDP-støtte, og hovedansøger er Energy Cluster Denmark.  


Se alle de projekter, som EUDP valgte at støtte i december 2021