DGC’s direktør udpeget til DTU’s bestyrelse


nyhed
4. marts 2021

Thea Larsen, administrerende direktør for Dansk Gasteknisk Center, er udpeget som nyt medlem af DTU’s bestyrelse. Bestyrelsen er DTU’s øverste myndighed og er ansvarlig for universitetets virke over for uddannelses- og forskningsministeren.
 
I anledning af udpegningen udtaler DTU’s bestyrelsesformand Karin Markides: ”Thea Larsen vil med sin ingeniørmæssige baggrund fra forskellige brancher, viden om bæredygtig transformation og erfaringer med at indgå i en politisk-administrativ kontekst, på fortræffelig vis komplementere den nuværende bestyrelse”.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 5 eksterne medlemmer udpeges af udpegningskomiteen. Formanden er tillige ekstern. Ulrik Juul Christensen, CEO for Area9 Lyceum, er også udpegetligeledes som nyt medlem af DTU’ bestyrelse. 
Se den øvrige bestyrelse
 
Udover bestyrelsesposten på DTU er Thea Larsen formand for Marcogaz, den europæiske gasindustris tekniske samarbejdsorganisation, samt medlem af Innovationsfondens InnoBooster-investeringspanel og Dansk Fjernvarmes F&U udvalg. Tidligere har Thea Larsen også været formand for EUDP’s bestyrelse. Thea Larsen var indtil udpegningen medlem af DTU’s repræsentantskab og i Advisory Board for DTU Energi.