Folderen ”Pas på gasledningerne” er opdateret


nyhed
12. marts 2021

”Pas på gasledningerne” er netop opdateret og udgivet. I folderen har de danske gasselskaber samlet informationer om, hvordan der arbejdes i nærheden af gasledninger, herunder afstandskrav. Det er primært selskabsnavne, kontaktoplysninger og mindre ændringer til indholdet, der er nyt i forhold til den tidligere udgave fra 2017.
 
Den første del af folderen indeholder en række afsnit om de faktiske forhold, fx hvordan gasledninger ser ud, hvordan de er afmærket, hvor dybt, de ligger, og afstandskrav til andre ledningsanlæg. Anden del består af praktiske retningslinjer for arbejde i nærheden af gasledninger, fx hvad der skal gøres, før arbejdet påbegyndes, hvad der skal undgås, og hvordan arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt korrekt.
 
Hent folderen ”Pas på gasledningerne - Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger”