Forberedende arbejde om iblanding af brint i gassystemet


nyhed
26. februar 2021

DGC deltager i et netop igangsat projekt, som skal forberede iblanding af brint i gassystemet. Det såkaldt pre-normative arbejde er bestilt af EU-Kommissionen via CEN, som på baggrund af resultaterne skal udarbejde standarder for iblanding af brint.
 
I projektet undersøges muligheder, begrænsninger og nødvendige tilpasninger for en sikker tilsætning af brint til gasnettet, dvs. således at tilsætningen ikke medfører skade eller fejlfunktion på infrastruktur og apparater.
 
Projektet udføres af The European Gas Research Group (GERG), og DGC deltager i projektets arbejdspakker om Sikkerhed, Gaskvalitet, Elproduktion og Slutanvendelse.