Ny dansk DGC-repræsentant i IEA's brintsamarbejde


nyhed
10. marts 2021

Asger Myken, DGC, indtræder som medlem i Executive Committee i IEA’s Hydrogen Technology Collaboration Program (Hydrogen TCP).
 
Hydrogen TCP blev oprettet i 1977 i regi af Det Internationale Energiagentur for at udvikle FUD-samarbejdet om brint og styrke informationsudvekslingen mellem IEA’s medlemslande. Siden oprettelsen har Hydrogen TCP gennemført over fyrre store internationale samarbejdsprojekter om brintproduktion, -lagring, -sikkerhed m.m. ofte med deltagelse af danske virksomheder og universiteter.
 
Tilsammen udgør de 25 parter (23 lande + EU og UNIDO) og 6 sponsormedlemmer i Hydrogen TCP en af ​​verdens største ressourcer inden for brintteknisk ekspertise.
 
DGC varetager den danske repræsentation i Hydrogen TCP på vegne af Energistyrelsen og med støtte fra EUDP. Mads Lyngby Petersen, Energistyrelsen er dansk suppleant i Hydrogen TCP Executive Committee.
 
Asger Myken afløser Jan K. Jensen, DGC, som i en årrække har været dansk repræsentant i Hydrogen TCP, herunder formand i perioden 2012-2015.

Yderligere information kan fås hos Asger Myken, DGC, amy@dgc.dk.