Ny P2G-rapport fra IEA Hydrogen, ny hjemmeside og nye arbejdsgrupper


nyhed
26. januar 2021

IEA’s samarbejde om brint har netop udsendt rapporten: 
Power-to-Hydrogen and Hydrogen-to-X:
System Analysis of the techno-economic, legal, and regulatory conditions

 
DGC har været med til at udarbejde rapporten under IEA Hydrogen’s Power to Gas arbejdsgruppe (task 38). Gruppen består af 60 deltagere fra 39 organisationer i 17 lande og er ledet af CEA fra Frankrig.

Gruppen har analyseret de ca. 200 P2X-projekter, som findes globalt og konkluderer bl.a., at anvendelige og specifikke regler og juridiske forskrifter for brint i energisystemet ofte mangler samt at P2X-teknologiens fordele i form af net-balancering og integration af variable vedvarende energikilder ikke synliggøres i tilstrækkelig grad.
 
Et hovedmål med projektet er at levere en database om brintteknologier, der muliggør forbedret modellering og beslutningsgrundlag samt at etablere et tættere samarbejde mellem Hydrogen TCP, ETSAP-analysesamarbejdet og IEA.
 
IEA Hydrogen har netop lanceret en ny hjemmeside: www.ieahydrogen.org hvorfra P2X-rapporten kan downloades.

Mange nye hydrogen-initiativer
Der er p.t. stor fokus på hydrogenområdet globalt, og IEA Hydrogen har mange nye initiativer i gang. Herunder etablering af nye samarbejdsprojekter på følgende områder:

  • Hydrogen Production in Wind Farms
  • Renewable Hydrogen Production
  • Underground Hydrogen Storage
  • Hydrogen Applications in the Mining, Resources and Mineral Processing Sectors
  • Hydrogen Export Value Chains
  • Hydrogen from Nuclear Energy

DGC deltager i styregruppen for IEA Hydrogen og arbejder bl.a. med at engagere danske aktører til de nye samarbejder.
 
Du er velkomment til at kontakte Jan K Jensen, DGC, jkj@dgc.dk eller Asger Myken, DGC, amy@dgc.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om samarbejdsprojekterne.
 
DGC’s deltagelse i IEA Hydrogen er støttet af EUDP.