Status på Power-to-hydrogen og Power-to-methane


nyhed
25. januar 2021

At omdanne overskydende grøn strøm fra vind eller sol til enten brint eller metan ved hjælp af elektrolyse (P2X) kan få en vigtig rolle i den grønne omstilling af energisystemet.

DGC har undersøgt, hvor i verden der arbejdes med elektrolyseteknologierne Power-to-hydrogen og Power-to-methane. En ny DGC-rapport beskriver teknologierne, en række internationale projekter og de største producenter af elektrolyseanlæg.

Rapporten omtaler 18 anlæg, der producerer brint med en størrelse på over 0,5 MWel. Af dem er langt de fleste opført i Tyskland, men også det danske HyBalance-projekt i Hobro er beskrevet. Japan står for et af de nyeste projekter, som skulle være det største af sin art i verden.

Af anlæg, der producerer metan, omtales 6 forskellige med en størrelse på mindst 0,35 MWel., alle europæiske. De største producenter af elektrolyse ligger i Frankrig, Tyskland, Norge og Danmark (Haldor Topsøe).

Læs mere i rapporten ”Global undersøgelse af Power-to-hydrogen og Power-to-methane projekter”, december 2020.