Status på produktion af biometan ved forgasning


nyhed
13. januar 2021

Sidste gang, DGC gjorde status på gas produceret ved termisk forgasning af biomasse, var i 2013. Siden da har teknologien vist gode resultater, men politisk og forretningsmæssig opbakning mangler.

Forgasningsteknologien er afprøvet både i Danmark og andre lande ved en række demonstrations- og kommercielle projekter, som har påvist, at teknologien er både fleksibel og teknisk effektiv. Fx producerede GoBiGas-anlægget i Sverige metan til gasnettet i et kommercielt miljø over 4 år. Anlægget samlede mere end 12.000 driftstimer, men endte med at lukke ned i 2018 pga. manglende rentabilitet.

Teknologien kan få en nøglerolle frem mod 2030-2050, hvor flere store anlæg i Danmark forventes at producere brændstoffer til transportsektoren. Men indtil der er politisk eller forretningsmæssig opbakning, er forgasningsteknologien begrænset til udviklingsprojekter, kraftvarmeanlæg og kommercielle nichemarkeder.
 
Læs mere om teknologien og demonstrationsprojekterne i
Status på termisk forgasning til produktion af biometan”, november 2020.