Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Nyt notat om metanpyrolyse til produktion af brint 

Metanpyrolyse til produktion af brint 
Metanpyrolyse til brintproduktion har endnu ikke potentiale i Danmark.

Med den store interesse for brint som en del af den grønne omstilling er der også øget interesse for, hvordan brint produceres. DGC har i et notat beskrevet teknologien metanpyrolyse, en måde at fremstille brint, som endnu ikke er kommerciel.

Der findes flere teknologier til brintproduktion - de mest anvendte er elektrolyse, autotermisk reforming (ATR) og steam reforming (SMR) af metan. Men det er også muligt at producere brint vha. pyrolyse af metan, hvor metan konverteres til molekylær brint og fast kulstof.

Notatet beskriver teknologien og gør rede for, at det med danskernes nuværende lave forbrug af brint endnu ikke vil give mening for et land som Danmark at investere i en metanpyrolyseteknologi. 

Læs mere i notatet: Metanpyrolyse