Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Stor tilslutning til nye IEA-brintprojekter

Nye IEA-projekter
To nye projekter om brintlagring og -sikkerhed har begge danske deltagere.

Brintsamarbejdet i IEA oplever p.t. stor tilslutning og interesse i at deltage i projektsamarbejdet. Det gælder også for de to nyeste samarbejdsprojekter om hhv. Underground Hydrogen Storage og Hydrogen Safety og begge projekter har god dansk deltagelse. 

Underground Hydrogen Storage

Projektet fokuserer på udfordringer i forhold til at demonstrere den tekniske, økonomiske og samfundsmæssige levedygtighed af underjordisk brintlagring (UHS). UHS vedrører opbevaringsmuligheder i porøse reservoirer, saltkaverner og andre menneskeskabte rum. Mens saltkaverner allerede er introduceret til statisk lagring af brint, er der behov for at teste den tekniske gennemførlighed af hurtig cyklisk og højt ydende injektion og udtræk af brint samt optimal styring af klynger af kaverner. Den tekniske levedygtighed af brintlagring i porøse reservoirer er mindre kendt, og der er behov for mere fundamentale undersøgelser af mulighederne.

Projektet ledes at TNO (NL) og involverer mere end 70 eksperter fra 35 virksomheder og organisationer i 18 lande. De danske deltagere er Gas Storage Denmark og SaltPower. Læs mere om projektet på www.ieahydrogen.org

Hydrogen Safety

Målet med projektet om brintsikkerhed er at udvikle metoder og anbefalinger til effektiv risikostyring via casestudier og dataanalyse, samt målrettede informationsprodukter, der vil lette den accelererede udbredelse af store brintenergisystemer.
Det nye projekt vil have fokus på:

  • Energisystemer til komprimeret og flydende brint i storskala-applikationer
  • Fælles sikkerheds- og regulatoriske grundlag for nye storskala-anvendelser af brintenergi
  • Udvikling af ensartede metoder via casestudier og tilgængelig PNR
  • Praktiske anbefalinger til industri og standardisering- og tilsynsorganer
  • Vidensdeling via peer-reviewed publikationer, undervisnings- og træningsmaterialer, konferenceartikler, hvidbøger, rapporter, nye arbejdspunktsforslag til standardudvikling mv.

Arbejdsprogrammet for projektet skal formelt godkendes af IEA Hydrogen TCP i maj, og projektet har startdato d. 1. juni 2022. Projektet ledes af Hydrogen Council, og der er pt. udmeldt interesse fra 44 virksomheder og organisationer i 12 lande. Herunder DTU og DGC fra Danmark.

Udover disse nye projekter planlægges pt samarbejdsprojekter om ”Hydrogen from Nuclear”,”Offshore Hydrogen Production”, ”Hydrogen Export Value Chains” og ”Hydrogen Certification”, hvoraf flere forventes at have danske deltagere.

DGC er det danske medlem af IEA Hydrogen. Vi deltager på vegne af Energistyrelsen og modtager støtte fra EUDP til arbejdet.

Læs mere om IEA Hydrogen: www.ieahydrogen.org