Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

DGC er akkrediteret til at måle SO2

Store kedler
Vi tilbyder måling af svovldioxid i røggas fra bl.a. store kedelanlæg. 

På grund af stigende efterspørgsel har DGC fået tilføjet måling af svovldioxid (SO2) på listen over akkrediterede målinger, vi kan tilbyde vores kunder. SO2-målingerne foregår ved vådkemisk analyse af røggas. 
 
Den nyeste danske og europæiske lovgivning på miljøområdet kræver måling af SO2 i røggassen fra såvel store naturgasfyrede som gasoliefyrede kedler. Desuden kræves måling af SO2 fra nye biogaskedler og -motorer. Måling af SO2 kan desuden være aktuel for visse biomassefyrede anlæg.
 
DGC har derfor ansøgt det nationale akkrediteringsorgan DANAK om godkendelsen. 
 
Se liste hos DANAK over DGC’s akkrediterede målinger.