Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

DGC med i stor forskningsindsats, som skal bidrage til at nå Danmarks klimamål

Partnerskabet INNO-CCUS
Foto: Innovationsfonden
Nyt partnerskab skal videreudvikle og udbrede fangst, lagring og anvendelse af CO2. 

Innovationsfonden har igangsat INNO-CCUS som et led i Danmarks ambitiøse mål om, at vores udledning af drivhusgasser skal reduceres med 70 % i 2030. I alt deltager 54 forskellige offentlige og private aktører fra universiteter, vidensinstitutioner og store og små virksomheder. 

Partnerskabets vision er at bidrage til klimamålene ved at sikre effektiv fangst og lagring af CO2 samt udvikle metoder til at genbruge CO2 som byggesten til nye materialer. Ambitionen er at komme helt væk fra de fossile kulstofressourcer og nå klimamålene ved at forskyde CO2-balancen i atmosfæren.

Indsatsen er opdelt i 5 workstreams

Partnerskabet fokuserer på følgende indsatser i de kommende år:

  1. Kemisk fangst af CO2
  2. Biologisk fangst og lagring af CO2
  3. Geologisk lagring af CO2
  4. Anvendelse af CO2, herunder CO2 som råmateriale.
  5. Samfunds- og systemanalyse. Analyser af, hvor CCU-teknologier giver bedst mening. 


DGC deltager i workstream 3 og 4. 

I workstream 3 er opgaven at monitorere CO2-emissioner. Sammen med partnerne DTI, Aarhus Universitet, Gas Storage Denmark og Explicit undersøges, hvordan CO2 kan detekteres via satellit-, drone- og overflademålinger. 

I workstream 4 er opgaven, sammen med partnerne Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Nature Energy, at konvertere CO2 til byggesten for nye materialer. 

DTU leder partnerskabet, der har et samlet budget på 143 mio. kr.     

Læs mere om partnerskabet hos Innovationsfonden