Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Indtryk fra EGATEC 2022

EGATEC 2022
En del af DGC's delegation. Foto: EGATEC
Konferencen havde fokus på gasbranchens rolle i at sikre bæredygtighed og selvforsyning af energi.

The European Gas Technology Conference 2022 (EGATEC 2022) løb af stablen i Hamborg d. 14-15. juni. For mange var det første fysiske konference efter corona-nedlukninger, hvilket blev nævnt med glæde og optimisme af mange deltagere, som udnyttede chancen for længe-savnet networking på tværs af branchen. Både krigen i Ukraine og klimaudfordringerne farvede tydeligt dagsordenen for konferencen, der fokuserede på behovet for gasbranchens rolle i at sikre bæredygtighed og selvforsyning af energi.

Selve konferencen havde brint som hovedtema, men berørte også emner som CCS (carbon capture and storage), SNG- (synthetic natural gas) og biogas-potentiale, LNG (liquified natural gas) terminaler til import af ikke-russisk gas, muligheder for reduceret gasforbrug samt nye EU-regler om fyldning af gaslagre. Der blev fortalt om gasturbiner og gaskedler med tolerance for høje og varierende brintindhold i gassen, om forventede omkostninger ved omlægning af den europæiske gasinfrastruktur til helt eller delvis brint, positive erfaringer med forsøgsvise, dedikerede brintnet og meget mere. 

DGC deltog selv med to posters, der fortalte om hhv. omstillingen af det danske gasnet til grøn gas (gennem bionaturgas og grøn brint), og om billigste måde at håndtere det stigende iltniveau i gasnettet fra bionaturgasinjektion. Desuden medvirkede DGC’s direktør, Thea Larsen, i sin rolle som daværende præsident for Marcogaz – den ene af de to organisationer bag EGATEC.

Se fotoindtryk fra EGATEC 2022