Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Marcogaz - et værdifuldt netværk på gasområdet

Marcogaz artikel
Foreningen for europæiske gasselskaber har fokus på den grønne omstilling.

Marcogaz – den europæiske gassektors tekniske samarbejdsorganisation – har i de seneste år arbejdet for fuld kraft for at løse tekniske udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling.

Den 15. juni 2022 kunne Marcogaz’ afgående præsident, Thea Larsen, DGC, se tilbage på to vigtige og travle år, da hun på Marcogaz’ generalforsamling overlod formandsposten til Liam Nolan, Gas Networks Ireland.

”I min formandsperiode har det tekniske arbejde primært drejet sig om tre ting: Brint, biogas og metanemission. Brint er fremtidens energiform, og mange i Europa ser positivt på at anvende den eksisterende gasinfrastruktur til transport af brint. De gamle gaslande i Europa har tidligere brugt dele af gasnettet til transport af bygas, som har et højt brintindhold,” udtaler Thea.

Marcogaz har 30 medlemmer fra 20 europæiske lande, og tilsammen repræsenterer foreningen 116 mio. gasforbrugere, som forsynes via 281.000 km transmissionsnet og 1,65 mio. km distributionsnet.

Foruden bestyrelsesposten deltager Danmark aktivt i en række komiteer og arbejdsgrupper inden for biogas, brint, gasmåling og metanemissioner. Det er Theas opfattelse, at Marcogaz er en af de vigtigste kilder til gasteknisk vidensdeling og på den måde et værdifuldt netværk for Danmark.

Læs mere i artiklen "Marcogaz - grøn omstilling i fokus", af Jan K. Jensen, DGC