Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Ny rapport om udnyttelse af pyrolysegasser

Biomasse
Pyrolyse kan med fordel omdanne biomasse til biometan.

DGC har netop udgivet en rapport om pyrolyse af biomasse, som beskriver pyrolyseprodukternes relation til gasnettet. Pyrolyse er en proces, hvor biomassen (fx træ, halm eller restfibre fra biogasanlæg) omdannes til en brændbar gas samt biokul.

Rapporten konkluderer, at en af de nemmeste metoder til udnyttelse af energien i pyrolysegasserne er at omdanne disse til biometan, som på linje med bionaturgas fra biogasanlæg kan tilsættes naturgasnettet efter opgradering. 

Det er oplagt at kombinere et pyrolyseanlæg med et biogasanlæg og/eller elektrolyseanlæg. Herved opnås synergier - fx ved fælles opgradering og udnyttelse af hinandens restprodukter. Det estimeres, at i størrelsesordenen 30-50 PJ ekstra biometan ville kunne produceres i Danmark ud fra biomasse uden at reducere fødevare- og foderproduktionen og i samspil med andre udnyttelser af den potentielle biomasse. Det svarer til ca. det dobbelte af den nuværende tilførsel af bionaturgas til nettet fra biogasproduktionen.

Pyrolyse har fået positiv opmærksomhed, fordi et andet produkt fra processen – biokul – kan nedmuldes eller nedpløjes i landbrugsjord, hvorved der sker en oplagring af kulstof i jorden og dermed reduktion af CO2 i atmosfæren. Desuden indeholder biokul en række næringsstoffer, som virker som gødning, og biokullet giver i sig selv en jordforbedring. 

DGC deltager i et pyrolyseprojekt under energistyrelsens EUDP-program sammen med Stiesdal og andre parter. DGCs rolle i EUDP-projektet er blandt andet at beskrive pyrolyseprodukternes muligheder i forhold til Danmarks samlede energisystem.

Læs mere i rapporten "Pyrolyse - Relation til gasnettet"