Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

DGC er optaget på Energistyrelsens positivliste

Flir
DGC er optaget på Energistyrelsens positivliste som uafhængig kompetent virksomhed inden for metantabsmålinger på biogasproduktion

Vi ser derfor frem til at være leverandør på ydelser som identificerer, kortlægger og vurderer kilder til metantab samt være rådgiver på anlægsejernes egenkontrolprogram.

DGC har mange års erfaring med at identificere og kvantificere enkelt lækager på biogasanlæg samt at kvantificere summen af lækage fra biogasanlæg. 

DGC udfører følgende metantabsmålinger: 
•    Identifikation af lækager med sniffer og FLIR-kamera 
•    Kvantificering af lækage med HI Flow Sampler eller High Volumen Sampling 
•    Akkrediteret måling af metantab fra punktkilder, fx opgraderingsanlæg 
•    Akkrediteret Gas Find-måling med tracergas/sporgasmetoden til at kvantificere lækagetab fra hele biogasanlæg

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/metantab-fra-biogasanlaeg