Odorisering

Naturgas er fra naturens side næsten lugtfri, og den indeholder ikke giftige gasser i skadelige koncentrationer. Gassen i højtryks-transmissionsnettet er uden tilsætningsstoffer og kan således ikke lugtes. Den kan naturligvis detekteres med gasdetektorer.

Inden gassen når kunderne, tilsættes af sikkerhedsmæssige årsager et lugtstof (odorant), der er meget kraftigt og markant, så eventuelle gasudslip kan registreres hurtigt af de personer, der måtte være i nærheden. Lugten kendes også fra flaskegas.

Odoranten tilsættes på Energinet.dk's måler- og regulatorstationer, inden den ledes videre ud i distributionsnettet. Odorantmængden skal i følge Gasreglementets Bilag 1A tilsættes således, at en person med normal lugtesans er i stand til med sikkerhed at spore en gas/luft-blanding svarende til højt 20 % af gassens nedre antændelsesgrænse. Denne mængde svarer til en koncentration på under 1 % naturgas i atmosfæren.

DGC rådgiver omkring odoranttyper, måling af odorant, spredning af odorant i gasstrømmen, tilsætningsprocedurer, miljøaspekter, etc.