Om DGC

DGC er etableret i 1988 og ejes af
  • HMN GasNet (43,3 %)
  • Dansk Gas Distribution (42,8 %)
  • Energinet (13,9 %)

Se årsresultatet for 2018

DGC er en teknologisk servicevirksomhed inden for energi og miljø med fokus på gasanvendelsesområdet. 
 
DGC udfører rådgivning, udvikling, afprøvning, forsøg, måling og undervisning.
 
DGC fungerer på forretningsmæssige vilkår og kundekredsen omfatter gasselskaber, andre forsyningsselskaber, myndigheder, industri, rådgivere og organisationer i Danmark og i udlandet.
 
DGC har kontorer og laboratorium i SCION DTU A/S (forskningscentret) ved Hørsholm. DGC's laboratorium er akkrediteret under DANAK til prøvning og analyser vedr. gasforbrugende apparater. 
 
DGC er Notified Body (myndighedsgodkendt organisation) for godkendelser i henhold til EU Kedelvirkningsgraddirektiv. 
 
DGC udfører verifikation CO2-kvoteopgørelser i samarbejde med LRQA Danmark.
 
DGC har en afdeling i Aalborg, der udfører energi- og emissionsmålinger. 
 
Staben er på ca. 35 personer og den årlige omsætning ca. 32 mio. kr.