mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Internationalt

DGC er hvert år repræsenteret ved internationale gaskonferencer i hele verden. Foto: Matilde Fenger Flindt.

På vegne af de danske gasselskaber er DGC medlem af  Marcogaz (Technical Association of the European Natural Gas Industry) og GERG (the European Gas Research Group). Thea Larsen, adm. direktør for DGC er medlem af bestyrelsen for Marcogaz.

Det europæiske gasnet udgør én sammenhængende struktur, så næsten al lovgivning og regulering på gasområdet har udgangspunkt i EU eller CEN. Den danske gassektor deltager derfor aktivt i det europæiske gassamarbejde gennem Marcogaz og GERG:
MARCOGAZ repræsenterer den europæiske gasindustri inden for alle tekniske aspekter af gassystemets værdikæde. 
GERG arbejder sammen med sine medlemmer om at udvikle innovative løsninger, der placerer gasinfrastrukturen i hjertet af energisystemet nu og i fremtiden.

DGC råder over et laboratorium, der jævnligt udfører test af gaskvaliteter og afprøver udstyr til gas til både det internationale og danske marked.

På europæisk plan indgår DGC samarbejder om energimærkning af udstyr til gas, og derudover deltager DGC i EU-energiprojekter, når dette er relevant for den danske gasbranche.

Pt. deltager DGC i projekterne:

Links