Procesberegning

DGC kan ved hjælp af værktøjet foretage beregning og optimering af termodynamiske og kemiske omsætningsprocesser og energiproduktion på større komplekse anlæg.