Produktion af opgraderet biogas - optimering af omkostninger og klimaeffekt

Foto: Ammongas

Dette projekt har kortlagt produktionsomkostninger for opgraderet biogas og har foreslået optimeringstiltag, der kan forøge indtægterne eller mindske omkostningerne og klimabelastningen ved produktion af opgraderet biogas og eksport til gassystemet. Optimeringstiltagene kan gennemføres med dagens viden, kendt teknologi og udstyr, der er tilgængeligt på markedet i dag.

Projektets resultater viser, at opgraderet biogas kan produceres markant billigere end tidligere vurderet, og at der potentiale for at sænke produktionsprisen yderligere. I dette projekt er der identificeret optimeringspotentialer mellem 10 % og 16 %, afhængig af anlægsstørrelse og -konfiguration, inden for områderne:

  • Gyllehåndtering og forbehandling
  • Biomasseforbehandling
  • Biogasproduktion
  • Biogasopgradering
  • Energiintegration af biogasproduktion og biogasopgradering.

De deltagende parter i projektet "Energi- og omkostningsoptimering af bionaturgasproduktion" er Dansk Gasteknisk Center a/s (projektleder), PlanEnergi, Aarhus Universitet, Biogas Danmark, Evida og Dansk Fagcenter for Biogas. Projektet er delvis finansieret af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Det startede i januar 2019 og afsluttes i november 2020.

 
Hovedrapport med konklusioner, anbefalinger og opsummering af projektrapporter
Produktion af opgraderet biogas - optimering af omkostninger og klimaeffekt
Dansk Gasteknisk Center a/s. Kontakt: Thomas Hernø, the@dgc.dk

English summary of main report with conclusions and recommendations
Production of upgraded biogas – optimization of costs and climate impact
Danish Gas Technology Centre. Contact: Thomas Hernø, the@dgc.dk


Projektrapporter