mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Gasblus

Projektets varighed: 2019-2022

I projektet THyGA (Testing Hydrogen admixture for Gas Applications) undersøges det, om de eksisterende europæiske gasapparater kan operere på blandinger af naturgas og brint. DGC deltager i projektet og skal afprøve et stort antal gasapparater på blandinger af hydrogen og naturgas.

Helt konkret har DGC’s laboratorium siden januar 2020 været i gang med at teste europæiske gasapparater på blandinger af brint og naturgas. Formålet er at undersøge, hvor meget brint der kan blandes i gassen i Europa, uden at det bliver nødvendigt at udskifte de eksisterende gasapparater, som udgør ca. 200 mio. enheder. En del af arbejdet er også at foreslå nye certificeringsmetoder til gasapparater, som forsynes med blandinger af brint og naturgas.

THyGA-projektet fokuserer på de små slutbrugere: husholdnings- og kommercielle gasapparater til rumopvarmning, varmt vand og madlavning, der tegner sig for mere end 40 % af EU’s gasforbrug.

Der deltager 9 europæiske partnere i THyGA, som ledes af ENGIE (Frankrig).

Links

THyGA's hjemmeside