Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

ConsenCUS

Projektets varighed: 2021-2025. Foto: Christian Warm, DTU.

Akronymet står for CarbOn Neutral cluSters through Electricity-based iN-novations in Capture, Utilisation and Storage.

Projektets overordnede mål er at vise, hvordan en nul-emissionsindustri kan opnås ved

  • At demonstrere den teknisk-økonomiske levedygtighed af grønne elbaserede, energieffektive Carbon Capture and Utilization- (CCU) innovationer i et industrielt relevant miljø
  • At vise, hvordan regionale CO2-netværk omkostningseffektivt kan transportere den opfangede CO2 til slutbrugere eller til permanent lagring eller mellemlagring

DGC's hovedopgave er at evaluere sikkerhedsaspekter i følgende trin i CO2-værdikæden:

  • Klargøring af CO2 til transport (rensning, tørring, køling m.v.)
  • Transport i skibe og i tankbiler (lækager fra tanke ved uheld)
  • Transport i rørledninger (lækager fra rør ventiler m.v. ved uheld og fejl i rør, ventiler m.v.)
  • Påfyldning og tømning af lagre
  • Aflæsning hos slutbrugere

Evaluering af risici skal ske i forskellige udslipsscenarier for forskellige placeringer og udformninger af CO2-klynger. Evalueringen skal bruges til anbefalinger af, hvordan udslip kan begrænses eller undgås.

DGC skal også bidrage med opgørelser over mulige CO2-kilder og -mængder.

Projektets varighed er 4 år, og det samlede budget er ca. 104 mio. kr.

Projektet har i alt 19 deltagere med New Energy Coalition (Holland) som projektleder. Andre deltagere er universiteter og virksomheder fra Holland, Storbritannien, Rumænien, Grækenland, Canada og Kina.

Fra Danmark deltager, ud over DGC, også DTU, GEUS og Aalborg Portland A/S, ligesom Energinet følger projektet.