Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

GERG Hydrogen

GERG Hydrogen
Projektets varighed: 2020-2021

I projektet deltager 19 GERG-medlemmer med GERG selv som projektleder. Arbejdet er bestilt af EU-Kommissionen hos CEN, som har engageret GERG til at gennemføre arbejdet. Der er tale om et Pre-Normative Research (PNR) projekt, som skal understøtte en kommende standardiseringsproces med henblik på at muliggøre iblanding af brint i gassystemet. Projektet omfatter alle led i kæden for transport, lagring og anvendelse af gas, og det skal kortlægge den eksisterende viden om muligheder og begrænsninger for iblanding af brint i naturgas på en sikker måde, som ikke skader infrastruktur og apparater.

Projektet skal også komme med anbefalinger til eventuel yderligere forskning og undersøgelser, som er nødvendige, inden standardiseringsprocesserne igangsættes.

Projektet består af 8 arbejdspakker, som dækker de forskellige områder:

  1. Safety
  2. Gas Quality
  3. Underground storage
  4. Power generation and Engines
  5. Industry
  6. Steel pipes
  7. Network Equipment
  8. End use over 20 % H2

DGC deltager aktivt i arbejdspakkerne 1, 2, 4 og 8 og er arbejdspakkeleder for sidstnævnte.

Projektet vurderes at være særdeles vigtigt for vurderingen af mulighederne for iblanding af brint i gassystemet, også i Danmark.

Projektet skal ifølge planen være afsluttet ultimo 2021.