mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Bioco2 Foto Philip Fosboel DTU

Projektets varighed: 2017-2021. Foto: Philip Loldrup Fosbøl, DTU

Et mobilt anlæg skal fange CO2 fra biogasproduktion med det formål både at få både en klimagevinst og en god forretning. Det er forskerne i projektet BioCO2, som over en periode skal undersøge, om CO2-fangstanlægget lever op til forventningerne.

DGC er partner i projektet sammen med DTU Kemiteknik som projektleder og Pentair Union Engineering. EUDP støtter projektet.

DGC bidrager primært med viden om produktion af og opgraderingsprocesser for biogas samt gasanalyser i forbindelse med forsøgene.

Mølleåværket i Lyngby, der producerer biogas af spildevand, er første test-destination. Senere i projektet skal der udføres test på et biogasanlæg hos Nature Energy på Fyn. Formålet med forsøgene er at optimere og billiggøre biogasoprensningen til biometan samt at undersøge muligheden for at producere ren CO2.

Den mest karakteristiske del af anlægget er det høje tårn. Her kommer CO2’en i kontakt med væske med forskellige tilsætningsstoffer. Når CO2’en er optaget i væsken, kan den udvindes igen i ren form og benyttes til fx PtX eller sælges og udnyttes til andre formål.

Læs mere om projektet BioCO2