Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Synferon

Synferon

Træ kan blive en vigtig ressource i fremtidens biogasproduktion, og i forbindelse med projektet SYNFERON (2016-2019) har DGC gennemført en succesfuld test af biogasproduktion på baggrund af forgasning af træ. På et lille forsøgsanlæg har det været muligt at vise, at processen har et stort potentiale.

Det overordnede mål med SYNFERON er at bidrage til fremtidens forsyning med VE-gas. 

Forgasningsprocessen i SYNFERON adskiller sig fra andre forgasningsprocesser ved at producere en gas, som minder om biogas, hvilket er en stor fordel, når gassen skal afsættes via gasnettet.

DGC har i laboratorieskala produceret en syntesegas via forgasning af træpiller. Syntesegassen sendes derefter gennem en bioreaktor, hvor mikrober omdanner den til biogas med en renhed, som kan opgraderes til bionaturgas.

SYNFERON blev gennemført som et 4-årigt forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden. Foruden DGC deltog forskningsgrupper fra DTU (projektleder), virksomhederne Aquaporin A/S og Biosystemer ApS med ekspertise i separationer, den østrigske virksomhed Highterm Research GmbH med ekspertise inden for forgasning samt Iowa State University i USA.