Beregning af varmeanlæg til parcelhuse


publikation

Teknisk note nr. 1, marts 1995
Lene Savstrup Kristensen, Karsten V. Frederiksen, DGC

Ved installation af en let væghængt kedel i et parcelhus er det vigtigt, at kedel, varmeanlæg og automatik passer sammen. I modsat fald kan resultatet blive et uøkonomisk eller funktionelt utilfredsstillende anlæg. Noten anviser forholdsvis enkle metoder til at sikre det optimale samspil mellem installationens enkeltdele. Noten er baseret på simplificerede beregningsmetoder, som kun i meget specielle tilfælde bør suppleres med mere avancerede beregninger. Der er i sådanne tilfælde givet henvisninger til andet materiale, hvor mere præcise beregningsudtryk kan findes.

Emne(r)
Installationer
Kedler
Varmeanlæg

Publikationsnummer
T9501

Publikationsår
1995

Download publikationen