Emissionsforhold og forureningsreducerende teknikker for gasmotorog turbineanlæg


publikation

Teknisk note nr. 3, juli 1995
Allan Laursen

Naturgasbaserede kraftvarmeanlæg påvirker i forbindelse med drift og service det omgivende miljø. Gennem udstødningen fra anlæggene emitteres bl.a. NOx, COx og uforbrændt (overvejende metan). De såkaldte dual-fuel motorer vil også udsende mindre mængder af SOx og partikler, som stammer fra den anvendte dieselolie.

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø

Publikationsnummer
T9503

Publikationsår
1995

Download publikationen