Forgasning af biomasse


publikation

Rapport, september 1995
Lis Jacobsen

Formålet med projektet er at identificere et eller to interessante termiske bioforgasningsanlæg med henblik på at få adgang til driftsresultater, specielt data for gaskvaliteten.

Det er endvidere formålet at give en kortfattet redegørelse for den teknologi, der anvendes i forgasningsprocesser samt at vurdere potentialet af de biobrændsler, der kan anvendes i forgasningsprocessen.

Emne(r)
Forgasning
Gaskvalitet

Publikationsnummer
R9516

Publikationsår
1995

Download publikationen