Industriel kraftvarme og C02-gødskning med røggas fra gasmotor med katalysator i gartneri


publikation

Rapport, december 1995
Bent karll

Projektet har demonstreret at industriel kraftvarme baseret på leanbum gasmotorer kan installeres i gartnerier med den ekstra funktion at producere røggas, som efter rensning i et GREENOX katalysatoranlæg kan benyttes til C02-gødskning af væksthuse.

Emne(r)
Industri
Kraftvarme

Publikationsnummer
R9519

Publikationsår
1995

Download publikationen