Kortlægning af lugtgener fra gasmotoranlæg


publikation

Rapport, oktober 1995
Lis Jacobsen

Ud fra analysen af spørgeskemaerne søges uddraget karakteristiske sammenhænge for motoranlæg med og uden lugtgener. Analysen kan efterfølgende anvendes til at udvælge interessante parametre og anlæg forud for opstart af måleprogram til identifikation af lugtende stoffer i emissionen fra gasmotoranlæg.

Emne(r)
Miljø

Publikationsnummer
R9517

Publikationsår
1995

Download publikationen