Lugtgener fra gasmotor-kraftvarme anlæg


publikation

Rapport, december 1995
Lis Jacobsen

Rapporten indeholder en beskrivelse af kilder tillugtemission samt en vurdering af kvalitative og kvantitative emissionsforhold fra disse kilder. Desuden indeholder rapporten forslag til målemetoder på de angivne kilder. Der er endvidere foretaget en indsamling af data fra motorfabrikanter og anlægsejere med henblik på at kortlægge lugtproblemets omfang og beskrive lugtgeneme.

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
R9518

Publikationsår
1995

Download publikationen