Anvendelse af blandingsgasser


publikation

Rapport, marts 1996
Lis Jacobsen

Kortlægge tekniske, økonomiske og juridiske problemstillinger, der opstår ved kombineret anvendelse af biogas og naturgas, samt når andre gasser end naturgas distribueres i naturgasnettet.

Emne(r)
Biogas
Forgasning

Publikationsnummer
R9606

Publikationsår
1996

Download publikationen