Katalog over miljøforbedrende udstyr til kedelanlæg


publikation

Rapport, 1996
Per Pedersen, Asger N. Myken

Forbruget af fossilt brændsel siden civilisationens start og indtil1967 er lige så stort som hele den mængde, der er forbrugt på verdensplan fra 1967 til 1992.

I industrilandene er energiforbruget nogenlunde stabiliseret som følge af bedre brændselsudnyttelse, mens udviklingslandene forøger energiforbruget som følge af udbygning af industri, transport og forbrugsmønster. 

Emne(r)
Kedler
Miljø

Publikationsnummer
R9615

Publikationsår
1996

Download publikationen