Katalysatorteknologi til lean-burn gasmotorer


publikation

Rapport, februar 1996
Jan de Wit, Malene Nielsen, DGC

Der har i Danmark været en kraftig udbygning med gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg i de seneste år. De moderne lean-burn gnisttændingsgasmotorer udgør en betragtelig del af gasmotorparken. Lean-burn gasmotorerne har generelt en emission af CO og NOx, der kan honorere de nugældende danske regler herfor. 

Emissionen af NOx kan for mange af de moderne motorer bringes yderligere ned, dog i mange tilfælde på bekostning af CO-emission og emission af uforbrændte kulbrinter (UHC).

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
R9602

Publikationsår
1996

Download publikationen