Minikraftvarmeanlæg


publikation

Rapport, januar 1996
Malene Nielsen

Projektets formål er at udarbejde en state-of-the-art oversigt over gasdrevne minikraftvarmeprodukter anvendt i såvel Danmark som det øvrige Europa. Minikraftvarme defineres i denne sammenhæng som anlæg under 60 kW e. Det er projektets mål, på baggrund af en produktoversigt og en redegørelse for udviklingsaktiviteter på området, at danne grundlag for beslutningerangående de fortsatte aktiviteter på området. Det er i særlig grad forholdene omkring emission og elvirkningsgrad, der ønskes belyst.

Emne(r)
Installationer
Kraftvarme

Publikationsnummer
R9607

Publikationsår
1996

Download publikationen