Dokumentation af kondenserende kedlers miljømæssige effekt


publikation

Rapport, september 1997
René Thiemke

Kondenserende gaskedler har gennem flere år udgjort en mindre andel af gaskedelinstallationerne i Danmark.
De første kondenserende kedler på markedet var behæftet med en række "børnesygdomme", der påvirkede driften og bevirkede, at løftet om energibesparelser ikke blev indfriet. 
Erfaringer fra de første kedler er blevet udnyttet til at udvikle de kondenserende kedler, der i dag lover godt for driftsstabiliteten. Desuden er der med forbedringerne lagt op tillavere energiforbrug, og dermed en reduktion af miljøbelastningen.

Emne(r)
Energieffektivitet
Kedler
Miljø

Publikationsnummer
R9706

Publikationsår
1997

Download publikationen