Industriel kraftvarme (IKV)


publikation

Rapport, september 1997
Henrik Iskov, DGC

Baggrunden for, at man fra offentlig side søger at fremme industriel kraftvarme, skal findes i Danmarks erklærede C02 reduktionsmål på 20% af 1988-emissionsniveauet i 2005. I forbindelse med udarbejdelse af miljø- og energihandlingsplaner har Miljø- og Energiministeriet beregnet de samfundsøkonomiske omkostninger ved forskellige miljøforbedrende tiltag i forbindelse med el- og varmeproduktion. Det viser sig, at industriel kraftvarme er en af de "billigste" måder for samfundet at reducere C02-emissionen.

Emne(r)
Industri
Kraftvarme

Publikationsnummer
R9708

Publikationsår
1997

Download publikationen