Røggaskøling og brænderstyring i naturgasfyrede blokvarmecentraler


publikation

Rapport, juni 1997
Per Pedersen

Formålet med dette projekt er at beskrive en forundersøgelse, som kan udføres af ejere eller brugere af større fyringsanlæg til rumopvarmning. Forundersøgelsen tager sigte på at afgøre, om fyringsanlægget i sin nuværende stand er korrekt dimensioneret, og om der er basis for energibesparende tiltag.

Emne(r)


Publikationsnummer
R9704

Publikationsår
1997

Download publikationen