Aldehydemissioner fra Gasmotorer


publikation

Rapport, juni 1998
Per G. Kristensen, DGC

DGC har for gasselskabernes Fagudvalg 2 gennemført en undersøgelse af aldehydemissionen fra naturgasfyrede gasmotorbaserede danske kraftvarmeværker. Målingerne er gennemført med to hovedformål. For det første ønskedes det vurderet, hvorvidt observerede lugtgener fra kraftvarmeværker skyldes aldehyder i udstødsgassen. Disse nævnes som en mulig årsag tillugtproblemerne af blandt andet /1 ,2/.

Emne(r)
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
R9814

Publikationsår
1998

Download publikationen