Det forureningsfri kraftværk


publikation

Rapport, august 1998
Niels Bjarne Rasmussen, DGC

Der har i de senere år været en stadig kraftigere fokus på drivhuseffekten forårsaget af forbrænding af fossile brændsler. Der forskes derfor i forskellige kraftværkskoncepter, hvor kuldioxid fra forbrændingen kan opfanges og bringes på flydende eller fast form. Herefter kan kuldioxiden deponeres i undergrunden eller på dybt vand, hvilket forhindrer udslippet til atmosfæren. Dette kan bidrage til at formindske drivhuseffekten. 

Emne(r)


Publikationsnummer
R9819

Publikationsår
1998

Download publikationen