Individuelle gasdrevne varmepumper


publikation

Rapport, februar 1998
Malene Nielsen

I dette projekt betragtes og vurderes anvendelse af gasmotordrevne varmepumpeanlæg i et parcelhus. Som udgangspunkt er antaget en nominel varmepumpeydelse på 6-7 kW.

Ud fra field- og laboratorietest skønnes en effektfaktor på c a. 1,2 at kunne opnås, når en gasmotordrevet varmepumpeenhed benyttes til varmeproduktion. Vurdering af årsnyttevirkningen for en gasmotordrevet varmepumpe er forbundet med stor usikkerhed, men i forbindelse med miljømæssige analyser er årsnyttevirkningen skønnet at være 1,1. Alle data gælder for varmeoptagelse fra udeluft.

Emne(r)
Energieffektivitet
Motorer
Varmepumper

Publikationsnummer
R9804

Publikationsår
1998

Download publikationen