IR-tørring af tekstilbaner


publikation

Rapport, maj 1998
Asger N. Myken

I udlandet findes der flere tusinde IR-anlæg i tekstilindustrien, som anvendes til en række forskellige processer. Den hyppigste anvendelse er til fortørring af tekstilbaner inden en efterfølgende konvektiv tørring i fx en spændramme, tørretumbler eller lignende. IR-tørringen benyttes til at øge produktionskapaciteten og til nedsættelse af det samlede energiforbrug. I visse tilfælde kan der også opnås en forbedret produktkvalitet samt besparelser på farveforbruget.

Emne(r)
Brændere
Energieffektivitet
Industri

Publikationsnummer
R9811

Publikationsår
1998

Download publikationen