Absorptionskøling - anvendelse i gartnerier og slagterier


publikation

Rapport, august 1999
René Thiemke

I forbindelse med absorptionskøleanlæg er bl.a. slagterier og gartnerier interessante, idet anlæg, der installeres her, kan kombineres med kraftvarmeanlæg, der med fordel enten er etableret eller kan etableres.

Behovet for varme (og C02 i gartnerier) koblet med behovet for køling gør, at absorptionskøleanlæg i disse virksomheder under de rigtige forudsætninger vil kunne erstatte eldrevne kølekompressorer. Herved kan der opnås en besparelse på elforbruget med en deraf følgende reduktion af miljøbelastningen.

Emne(r)
Industri
Installationer
Køling

Publikationsnummer
R9910

Publikationsår
1999

Download publikationen