Brint som energibærer


publikation

Rapport, november 1999
Paw Andersen

Formålet med denne undersøgelse er at klarlægge forhold vedrørende muligheder og begrænsninger for brinttilsætning i henhold til det eksisterende distributions- og transmissionsnet.
Projektet er gennemført og rapporteret i et samarbejde mellem DONG, HNG og DGC. I rapporten behandles overordnet de forhold, som det er nødvendigt at være opmærksom på ved tilsætning af brint i naturgassen. Rapporten indeholder en gennemgang af erfaringer fra udlandet. Ligeledes gennemgås konsekvenser for gaskvaliteten, transmissionsnettet og distributionsnettet ved tilsætning af brint i naturgassen.

Emne(r)
Brint
Forbrænding

Publikationsnummer
R9914

Publikationsår
1999

Download publikationen