Katalytisk reduktion af metan/UHC i røg fra lean-burn gasmotorer


publikation

Rapport, maj 1999
Jan de Wit, DGC

Som andre forbrændingsmotorer har også gasmotorer et udslip af uforbrændt brændsel. For naturgasdrevne motorer består dette udslip mestendels af metan. Udslippet repræsenterer et brændselstab, og da metan samtidig er en drivhusgas, er udslipet også af denne årsag uønsket. 

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
R9905

Publikationsår
1999

Download publikationen