Naturgasfyrede IR-brændere til lavtemperaturprocesser


publikation

Teknisk note nr. 1, december 1999
Asger N. Myken

Alle legemer udsender termisk stråling med en intensitet, som stiger med dets absolutte temperatur opløftet til fjerde potens. Intensiteten varierer ved forskellige bølgelængder, og afhænger også af legemets materiale. Materialers evne til at absorbere strålingen afhænger meget af strålingens bølgelængde, og det har betydning for processens effektivitet. 

Emne(r)
Brændere
Energieffektivitet
Industri

Publikationsnummer
T9901

Publikationsår
1999

Download publikationen