Retningslinier for sagsbehandling af PLC-styringer i gasinstallationer


publikation

Rapport, juni 1999
Søren P. Petersen (DELTA), Henrik Iskov (DGC)

Resultatet af projektet er en kortfattet checkliste med tilhørende vejledning, som gasselskabernes sagsbehandler kan bruge til at kontrollere, om PLC-styringen og den tilhørende dokumentation overholder kravene i Gasreglementet.

Checklisten indeholder henvisning til de bagvedliggende krav i Gasreglementet og "Gasselskabernes vejledende krav for elektriske og elektroniske systemer i gasanlæg". Dette betyder, at fabrikanterne af kraftvarmeanlæg også kan drage nytte af vejledningen ved konstruktion af styringen og udarbejdelsen af den tilhørende dokumentation, således at kravene opfyldes.

Emne(r)
Myndighedsforhold
Service
Sikkerhed

Publikationsnummer
R9908

Publikationsår
1999

Download publikationen