Små højeffektive naturgasfyrede varmevekslere


publikation

Rapport, december 1999
Niels Bjarne Rasmussen, DGC

Formålet med projektet er først at redegøre for potentialet for naturgasbaseret udstyr til produktion af lavtemperatur procesvarme (under 400°C) i effektområdet  l-20 kW.

I fase 1 undersøges først, om muligt, afsætningen og markedet for elbaseret udstyr til produktion af varm procesluft i det givne temperaturområde. Undersøgelsen begrænses til l-20 kW. Dernæst vurderes muligheden for konvertering til naturgasbaseret udstyr under forudsætning af, at sådant udstyr findes. Det undersøges, om der eventuelt vil  være mulighed for mobile anlæg med fleksible slanger for tilgang af naturgas og afgang af røggas.

Emne(r)
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg

Publikationsnummer
R9915

Publikationsår
1999

Download publikationen