Den nye luftvejledning – konsekvenser for kraftvarmeværker


publikation

Konferenceindlæg
2001

Miljøstyrelsen udsendte i oktober 2000 udkast til vejledningen Begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen) i høring. Den nye vejledning skal erstatte vejledning Nr. 6/1990 af samme navn. Udkastet er derfor en opdatering af et i forvejen reguleret område, og revisionen er dels en konsekvens af, at godkendelsesordningen for virksomheder er ændret, dels et ønske om at forenkle og præcisere anvendelsen af vejledningen.
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø

Publikationsnummer
C0101

Publikationsår
2001

Download publikationen